Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức

Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 350 ml dung dịch NaOH 1M , sau khi phản ứng kết thúc thu được 32,1 gam hỗn hợp muối Y.

Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được ancol T và m gam hỗn hợp Y gồm hai muối. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam nước. Giá trị của m là

A. 32,1.

B. 20,5.

C. 23,9.

D. 33,9.

Đáp án: A. 32,1

Giải thích

Đốt T ⇒ \(n_{CO_2}\) = 0,3 và \(n_{H_2O}\) = 0,45

\(n_T\) = \(n_{H_2O}\)\(n_{CO_2}\) = 0,15

⇒ Số C của T = \(n_{CO_2} \over n_T\) = 2 ⇒ T là C2H5OH

\(n_{NaOH}\) = 0,35 > nT và sản phẩm tạo 2 muối nên X gồm \(ACOOC_2H_5\) (0,15) và este của phenol ACOOP (0,1)

⇒ nH2O = 0,1

Bảo toàn khối lượng:

\(m_X + m_{NaOH}\) = \(m_{muối} + m_T + m_{H_2O}\)

\(m_{muối} = 32,1 gam\)

Câu hỏi liên quan

1. Đốt cháy hoàn toàn 17,64 gam một triglixerit X bằng oxi dư thu được 25,536 lít khí CO2 (đktc) và 18,36 gam H2O. Mặt khác, thủy phần hoàn toàn 0,015 mol X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,59 gam natri stearat và m gam muối của một axit béo Y. Giá trị của m là

A. 6,04

B. 8,34

C. 7,65.

D. 9,06.

Đáp án: D. 9,06

Khối lượng muối thu được sau phản ứng trên là 9,06 gam.

2. Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2  (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là

A. C₃H₆O₂ và C₄H₈O₂.

B. C₂H₄O₂ và C5H₁₀O₂.

C. C₃H₄O₂ và C4H₆O₂.

D. C2H₄O₂ và C₃H₆O₂

Đáp án: A. C₃H₆O₂ và C₄H₈O₂

Công thức phân tử của hai este trong X là C3H6O2 và C4H8O2.

Trên đây đáp án cho câu hỏi liên quan tới Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 350 ml dung dịch NaOH 1M và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM