Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn)

Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn)
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Sử thi Tây Nguyên
Hoàn cảnh sáng tác:
Ra đời và phản ánh thời kì ấu thơ của dân tộc- tộc người. Thể hiện những bức tranh xã hội rộng lớn cùng với những sự kiện lịch sử trọng đại.

Tóm tắt tác phẩm Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn)

Năm sáng tác:
1990
Tác giả:
Đọc tài liệu
Hoàn cảnh sáng tác:
Nhân lúc Đăm Săn cùng các nô lệ lên rẫy, Mtao Mxây đã đến phá buôn làng và bắt Hơ Nhị về làm vợ. a link
Bài viết liên quan
Tóm tắt chiến thắng Mtao Mxây

Tóm tắt chiến thắng Mtao Mxây

Tóm tắt chiến thắng Mtao Mxây để nắm được hành trình đòi lại vợ của Đăm Săn qua đó ghi nhớ bài học qua tóm tắt cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao Mxây