Câu hỏi thảo luận trang 16 SGK GDCD 11

Xuất bản: 28/09/2020

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 16 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi về lượng giá trị hàng hoá và cách xác định giá trị của hàng hoá.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 16 SGK GDCD 11, Bài 2: Hàng hoá - tiền tệ - thị trường giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi thảo luận trang 16 SGK GDCD 11

Đề bài

1. Lượng giá trị hàng hoá được xác định như thế nào?

2. Phải chăng người ta trao đổi hàng hoá trên thị trường căn cứ vào thời gian lao động cá biệt?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 16 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu hỏi thảo luận trang 16 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

1. Xét về mặt chất, giá trị hàng hóa là do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Xét về mặt lượng thì lượng giá trị của hàng hoá là do lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá đó quyết định.

Muốn đo lượng lao động hao phí để tạo ra hàng hoá, người ta dùng thước đo thời gian như: một giờ lao động một ngày, lao động, một tuần lao động. V.V.. Do đó, lượng giá trị của hàng hoá cũng do thời gian lao động quyết định.

Kiến thức mở rộng:

Trong thực tế, một loại hàng hoá đưa ra thị trường là đo rất nhiều người sản xuất ra, nhưng mỗi người sản xuất do điều kiện sản xuất, trình độ tay nghề là không giống nhau, nên thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hoá của họ khác nhau. Thời gian lao động cá biệt quyết định lượng giá trị cá biệt của hàng hoá mà từng người sản xuất ra. Vậy phải chăng lao động cá biệt nào càng lười biếng, vụng về, phải dùng nhiều thời gian hơn để làm ra hàng hóa, thì hàng hóa đó càng có nhiểu giá trị? Hoàn toàn không phải như vậy, trong thực tế đó chỉ là những hao phí lao động cá biệt của những người sản xuất hàng hóa. Giá trị hàng hóa không phải được xác định bằng hao phí lao động cá biệt mà được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hoá trong điều kiện binh thường của xã hội, tức là với một trinh độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định.

Trên thực tế, thông thường thời gian lao động xã hội cần thiết trùng hợp với thời gian lao động cá biệt của những người sản xuất và cung cấp đại bộ phận một loại hàng hoá nào đó trên thị trường.

2. Lượng giá trị hàng hoá không được tính bằng thời gian lao động cá biệt mà tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó.

Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hoá.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài thảo luận trang 16 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM