Câu 2 trang 94 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 94 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha.

Câu hỏi: Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha.

Trả lời

- Giữ ổn định điện áp

- Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau: điện áp dây và điện áp pha, vì thế thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top