Câu 2 trang 94 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 94 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha.

Câu hỏi: Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha.

Trả lời

- Giữ ổn định điện áp

- Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau: điện áp dây và điện áp pha, vì thế thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu