Cặp hợp chất nào dưới đây không phản ứng được với nhau

Cặp hợp chất không phản ứng được với nhau là Glyxin và Cu, dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của các cặp hợp chất cho trước để xác định phương án đúng

Cặp hợp chất nào dưới đây không phản ứng được với nhau

A. Anilin và Br2

B. Glyxin và Cu

C. Axit axetic và CuO

D. Etylaxetat và NaOH

Đáp án: B. Glyxin và Cu

Cặp hợp chất không phản ứng được với nhau là Glyxin và Cu

Giải thích

Phương trình các phản ứng xảy ra là:

A. Anilin và Br2

3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

C. Axit axetic và CuO

2CH3COOH + CuO → Cu(CH3COO)2 + H2O

D. Etylaxetat và NaOH

CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

Câu hỏi liên quan

1. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaH₂PO₄ và KOH.

B. Cu(NO₃)₂ và HNO₃.

C. Al(NO₃)₃ và NH₃.

D. Ba(OH)₂ và H₃PO₄.

Đáp án: B. Cu(NO3)₂ và HNO3.

Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là Cu(NO3)2 và HNO3

Xem giải thích đáp án câu 1: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch

2. Hai chất đều không khử được sắt(II) oxit (ở nhiệt độ cao) là

A. Al, Cu.

B. Al, CO.

C. CO2, Cu.

D. H2, C.

Đáp án C. CO2, Cu.

Giải thích

Để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao dùng các chất khử CO, C, H2 hoặc các kim loại mạnh Al. Hai chất đều không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là CO2, Cu.

Trên đây đáp án cho câu hỏi Cặp hợp chất nào dưới đây không phản ứng được với nhau là cặp nào và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X