Cách giải và đáp án bài 24 trang 46 sgk Toán lớp 8 tập 1 phần đại số

Dưới đây là cách giải và đáp án bài 24 trang 46 sách giáo khoan môn Toán lớp 8 tập 1 phần đại số.

Đề bài

Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt, nhưng với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc.

Hãy biểu diễn qua x:

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột

- Thời gian lần thứ 2 mèo đuổi bắt được chuột

- Thời gian kể từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn.

Lời giải đáp án

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là \frac{3}{x} (giây)

- Thời gian lần thứ hai mèo bắt được chuột là  5x−0,5 (giây)

- Thời gian kể từ lúc đầu đến khi kết thúc cuộc săn: 3x + 40 + 15 + 5x−0,5 (giây)

hay  3x + 55+ 5x−0,5 (giây)
 

doctailieu.com
Back to top