Cách giải và đáp án bài 21 trang 46 sgk Toán lớp 8 tập 1

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án bài 21 trang 46 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 1 phần đại số.

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

Lời giải đáp án

doctailieu.com
Back to top