Bài 4 trang 81 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 19/01/2023 - Tác giả:

Bài 4 trang 81 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol HCl(g) ở điều kiện chuẩn sau đây tỏa ra 184,6 kJ:...

Hướng dẫn trả lời bài 4 trang 81 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 14: PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ ENTHALPY - Chủ đề 5: Năng lượng hóa học.

Câu hỏi

Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol HCl(g) ở điều kiện chuẩn sau đây tỏa ra 184,6 kJ:

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) (*)

Những phát biểu nào dưới đây là đúng?

(a) Nhiệt tạo thành của HCl là -184,6 kJ mol-1

(b) Biến thiên enthalpy của phản ứng (*) là -184,6 kJ.

(c) Nhiệt tạo thành của HCl là -92,3 kJ mol-1

(d) Biến thiên enthalpy phản ứng (*) là -92,3 kJ

Trả lời

Tính enthalpy tạo thành chuẩn của HCl dựa vào định nghĩa.

Phản ứng tạo thành 2 mol HCl(g) ở điều kiện chuẩn tỏa ra 184,6 kJ

⇒ Phản ứng tạo thành 1 mol HCl(g) ở điều kiện chuẩn tỏa ra \(\dfrac{184,6}{2} = 92,3\) kJ

\(∆_f H{^0_{298}}\)(HCl(g)) = -92,3 kJ mol-1

A. Sai vì đó là nhiệt tạo thành của 2 mol HCl

B. Đúng vì (*) là phản ứng tỏa nhiệt nên enthalpy mang giá trị âm

C. Đúng vì nhiệt tạo thành tỉ lệ với số mol chất tạo thành, đây là phản ứng tỏa nhiệt nên mang giá trị âm

D. Sai vì phản ứng (*) ứng với 2 mol

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 4 trang 81 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM