Bài 3.52 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản ngày 17/08/2021 - Tác giả:

Giải Bài 3.52 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Liệt kê các phần tử của tập hợp sâu rồi tính tổng của chúng.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài tập cuối chương III trang 76.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 3.52 trang 76 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 3.52 trang 76 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Liệt kê các phần tử của tập hợp sâu rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x ∈ Z|- 5 < x ≤ 5}

b) T = {x ∈ Z|- 7 ≤ x < 1}.

Giải

Cách 1: Ngắn gọn:

a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các phần tử trong S:

(-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 5

b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các phần tử trong T:

(-7) + (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 = -28

Cách 2: Chi tiết

a) Các số nguyên lớn hơn -5 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

Do đó S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các chữ số trong tập S là:

(-4) + (- 3) + (- 2) + (- 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

= [(- 4) + 4] + [(- 3) + 3] + [(- 2) + 2] + [(- 1) + 1] + 0 + 5

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 = 5

b) Các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -7 và nhỏ hơn 1 là: -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0

Do đó T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các chữ số trong tập T là:

(-7) + (- 6) + (- 5) + (- 4) + (- 3) + (- 2) + (- 1) + 0

= - (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

= - 28.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 3.52 trang 76 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM