Bài 3.26 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Bài 3.26 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng: {x ∈ Z;|-3 ≤ x ≤ 5}

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Luyện tập chung trang 69

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 3.26 trang 69 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 3.26 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) \(\{x ∈ Z |-3 ≤ x ≤ 5\}\)

b) \(\{x ∈ Z |-7 ≤ x ≤ -2\}\)

Giải

a) \(\{x ∈ Z |-3 ≤ x ≤ 5\}\) là tập hợp chứa các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn hoặc bằng 3 là: -2; -1; 0; 1; 2; 3

Do đó: S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

Tổng các phần tử của S là:

(-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = [(-2) + 2] + [(-1) + 1)] + 3 = 0 + 0 + 3 = 3.

b) \(\{x ∈ Z |-7 ≤ x ≤ -2\}\)là tập hợp chứa các số nguyên lớn hơn -7 và nhỏ hơn hoặc bằng -2 là: -6; -5; -4; -3; -2

Do đó: T = {-6; -5; -4; -3; -2}

Tổng các phần tử của T là:

(-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) = - (6 + 5 + 4 + 3 + 2) = - [(6 + 4) + (5 + 3 + 2)] = - (10 + 10) = - 20.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 3.26 trang 69 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM