Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

6

Hướng dẫn làm bài 26: sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Giải câu 4 trang 88 sgk sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 88 sách giáo khoa sinh học lớp 6

Trả lời câu hỏi 2 trang 88 sgk sinh học 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 88 sách giáo khoa sinh học 6

Giải câu 1 trang 88 sgk sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 88 sách giáo khoa sinh học lớp 6: Kể tên một số cây sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá..

Đáp án câu hỏi trang 88sgk sinh 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 88 sách giáo khoa sinh học 6.

Trả lời câu hỏi trang 87 sgk sinh 6

Đáp án câu hỏi trang 87 sách giáo khoa sinh học lớp 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài 3 trang 88 sgk Sinh học 6

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 88 sách giáo khoa môn Sinh học lớp 6 : Quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì ?
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu