Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Soạn sinh 6 bài 26 sinh sản sinh dưỡng tự nhiên giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 88 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Những hướng dẫn chi tiết soạn Sinh 6 bài 26 của Đọc Tài Liệu không chỉ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 88 sách giáo khoa và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

Cùng tham khảo...

Kiến thức quan trọng Sinh 6 bài 26

Những kiến thức cơ bản của bài học bạn cần ghi nhớ:

- Từ các phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng ở một số cây như: thân bò, rễ củ, lá, thân rễ có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện ẩm. Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

- Khái niệm: sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).

- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá…

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 26 về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 4 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 4 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 4 trang 88 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 4 sách giáo khoa trang 88 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 1 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 88 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 88 sinh học lớp 6: một số cây có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết

Câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 87 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 87 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 88 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 88 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Câu 2 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 88 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 88 sinh học lớp 6: kể tên cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ

Câu 3 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 88 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 88 SGK Sinh 6 giúp bạn giải câu 3 sách giáo khoa trang 88 Sinh học lớp 6 với nội dung: cây khoai tây sinh sản bằng gì.

X