Bài 23: Hướng động

Soạn Sinh 11 bài 23 Hướng động với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 23 Sinh 11: Hướng động

1. Cảm ứng thực vật

- Cảm ứng ở thực vật là phản ứng vận động của các cơ quan thực vật đối với kích thích

- Có 2 hình thức cảm ứng ở thực hướng động (vận động định hướng) và ứng động (vận động cảm ứng).

2. Hướng động

- Khái niệm: Hướng động là vận động sinh trưởng của các cơ quan thực vật đối với kích thích từ một hướng xác định.

- Có hai loại hướng động chính :

+ Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích

+ Hướng động âm: vận động tránh xa nguồn kích thích

Cơ chế: Hướng động xảy ra khi tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan tiếp nhận kích thích không đều nhau.

Vai trò: Hướng động giúp cây sinh trưởng hướng tới tác nhân môi trường thuận lợi (ánh sáng, nước, dinh dưỡng) và tránh xa các tác nhân không thuận lợi của môi trường → giúp cây thích ứng với những biến động của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển.

3. Các hình thức hướng động ở thực vật

+ Hướng sáng: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của ánh sáng.

+ Hướng trọng lực: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của trọng lực (hướng về tâm quả đất).

+ Hướng hóa: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp lại tác động của hoá chất.

+ Hướng nước: là phản ứng sinh trưởng của thực vật hướng tới nguồn nước. Hướng nước ở rễ là hướng dương

+ Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh tr­ưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của vật tiếp xúc với bộ phận của cây.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 23 về Hướng động. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Lý thuyết Hướng động

Lý thuyết Hướng động

Tài liệu tổng hợp lý thuyết Sinh 11 bài 23, kiến thức cần nắm về Hướng động giúp em học tốt môn Sinh lớp 11 phần Cảm ứng.

Câu 5 trang 101 SGK Sinh học 11

Câu 5 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải câu 5 trang 101 SGK Sinh học 11: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

Câu 4 trang 101 SGK Sinh học 11

Câu 4 trang 101 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 4 trang 101 SGK Sinh học 11: Giải bài 4 trang 101 SGK Sinh học 11. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật

Câu 3 trang 101 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 101 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 3 trang 101 SGK Sinh học 11: Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 11. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Câu 2 trang 101 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 101 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 2 trang 101 SGK Sinh học 11: Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 11. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,... là hướng động kiểu gì?

Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Sinh 11: Quan sát hình 23.1 , nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau.