Bài 2 trang 37 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 09/01/2023 - Tác giả:

Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 21 và 35. Viết cấu hình electron, từ đó xác định vị trí của X, Y...

Hướng dẫn trả lời bài 2 trang 37 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 6: CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu hỏi

Nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 21 và 35. Viết cấu hình electron, từ đó xác định vị trí của X, Y (số thứ tự của ô nguyên tố, chu kì và nhóm) trong bảng tuần hoàn.

Trả lời

- Cấu hình electron của nguyên tố X (Z = 21) là: \(1s^22s^22p^63s^23p^63d^14s^2\)

+ Số hiệu nguyên tử = số thứ tự ô nguyên tố X = 21.

+ Có 4 lớp electron ⇒ X thuộc chu kì 4

+ Cấu hình electron lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng là \(3d^14s^2\) ⇒ Thuộc nhóm IIIB

- Cấu hình electron của nguyên tố Y (Z = 35) là: \(1s^22s^22p^63s^23p^6 3d^{10}4s^24p^5\)

+ Số hiệu nguyên tử = số thứ tự ô nguyên tố Y = 35.

+ Có 4 lớp electron ⇒ Y thuộc chu kì 4

+ Có 7 electron lớp ngoài cùng ⇒ Thuộc nhóm VIIA.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 2 trang 37 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM