Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 2 trang 15 sgk hóa lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 15 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?

a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa.

b) Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.

c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH  hoặc KOH ta được xà phòng.

d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp.

Đáp án bài 2 trang 15 sgk hóa học lớp 12

a) Đ

b) S. Muối natri hoặc kali của axit béo là thành phần chính của xà phòng.

c) Đ

d) Đ

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    20:55 PM
16/07/2018    20:55 PM
Back to top