Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 1 trang 15 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 15 SGK Hóa học lớp 12 - Xà phòng là gì ?

Đề bài

Xà phòng là gì ?

Hướng dẫn giải

- Nắm được khái niệm về xà phòng

Đáp án bài 1 trang 15 sgk hóa học lớp 12

Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo có thêm một số chất phụ gia.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    18:50 PM
16/07/2018    18:50 PM
Back to top