Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 5 trang 16 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 16 SGK hóa học lớp 12.

Đề bài

Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.

Đáp án bài 5 trang 15 sgk hóa học lớp 12

mC17H35COONa=1000.72/100=720kg

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH   -> 3 C17H35COONa + C3H5(OH)3

890 kg                                      918 kg

 x kg                                          720 kg

=> x = 698,04 kg

Khối lượng chất béo cần dùng là: m (chất béo)=698,04.100/89=784,3 kg

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    22:22 PM
16/07/2018    22:22 PM
Back to top