Bài 1.6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản ngày 14/07/2021 - Tác giả:

Giải Bài 1.6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống]

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 1.6 trang 12 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 1.6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)

a) Đọc mỗi số đã cho

b) Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu

Trả lời: 

a) Đọc mỗi số 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 26

- 7 501: Hai mươi bảy nghìn năm trăm linh một.

- 106 712: Một trăm linh sáu nghìn bảy trăm mười hai.

- 7 110 385: Bảy triệu một trăm mười nghìn ba trăm tám mươi lăm.

- 2 915 404 267: Hai tỉ chín trăm mười lăm triệu bốn trăm linh bốn nghìn hai trăm sáu mươi bảy.

b)

Trong số:

- 27 501 thì chữ số 7 nằm ở hàng nghìn và có giá trị là 7 x 1 000 = 7 000

- 106 712 thì chữ số 7 nằm ở hàng trăm và có giá trị là 7 x 100 = 700

- 7 110 385 thì chữ số 7 nằm ở hàng triệu và có giá trị là 7 x 1 000 000 = 7 000 000

- 2 915 404 267 thì chữ số 7 nằm ở hàng đơn vị và có giá trị là 7 x 1 = 7.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 1.6 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM