Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống]

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Trả lời: 

Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 được viết bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng là:

\(A = {n ∈ ℕ | n < 10}\)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 1.4 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM