Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 8 trang 80 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 80 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Viết biểu thức của i biết hiệu điện áp tức thời hai đầu mạch.

Đề bài:

 Mạch điện xoay chiều gồm có: Câu hỏi bài 8 trang 80 sgk lý lớp 12Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120√22cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính tổng trở của mạch R,L,C mắc nối tiếp : Hướng dẫn giải bài 8 trang 80 sgk lý lớp 12

Công thức tính độ lệch pha giữa u,i trong mạch xoay chiều tanφ = Z L − Z C R

Định luật Ohm trong mạch điện xoay chiều: I = U Z
 

Đáp án bài 8 trang 80 sgk Vật lí lớp 12

Đáp án bài 8 trang 80 sgk lý lớp 12
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 80 SGK Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    22:21 PM
12/08/2018    22:21 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu