Bài 8 trang 80 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 80 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Viết biểu thức của i biết hiệu điện áp tức thời hai đầu mạch.

Đề bài:

Mạch điện xoay chiều gồm có: Câu hỏi bài 8 trang 80 sgk lý lớp 12Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120√22cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính tổng trở của mạch R,L,C mắc nối tiếp : Hướng dẫn giải bài 8 trang 80 sgk lý lớp 12

Công thức tính độ lệch pha giữa u,i trong mạch xoay chiều tanφ = Z L − Z C R

Định luật Ohm trong mạch điện xoay chiều: I = U Z

Đáp án bài 8 trang 80 sgk Vật lí lớp 12

Đáp án bài 8 trang 80 sgk lý lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X