Bài 12 trang 27 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 12 trang 27 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Cho hình lập phương ABCD . A′B′C′D′ cạnh a . Gọi M là trung điểm của A′B′ , N là trung điểm của BC .

a) Tính thể tích khối tứ diện ADMN .

b) Mặt phẳng ( DMN ) chia khối lập phương đã cho thành hai khối đa diện. Gọi ( H ) là khối đa diện chứa đỉnh A , ( H′ ) là khối đa diện còn lại. Tính tỉ số Câu hỏi bài 12 trang 27 sgk hình học lớp 12

Hướng dẫn giải

a) Coi khối tứ diện ADMN có đỉnh M và đáy ADN. Sử dụng công thức tính thể tích khối chóp: Hướng dẫn giải bài 12 trang 27 sgk hình học lớp 12

b) Dựng thiết diện của hình lập phương khi cắt bởi mặt phẳng ( D M N ) , xác định hai phần khối đa diện cẩn tính thể tích .

Đáp án bài 12 trang 27 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 12 trang 27 sgk hình học lớp 12 phần 1

Đáp án bài 12 trang 27 sgk hình học lớp 12 phần 2

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM