Lịch sử 12 bài 1

Hướng dẫn soạn sử  12 bài 1 giúp các em trả lời các câu thảo luận và câu hỏi bài tập trang 6 đến trang 9 sách giáo khoa Lịch sử lớp 12.

Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2

   Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của tình hình thế giới. Một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia thành hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗ phe.

   Các quốc gia trên thế giới trong những năm đầu sau chiến trang dần dần bị phân hóa theo đặc trưng đó. Liên hợp quốc ra đời như một công cụ duy trì trật tự thế giới mới vừa được hình thành

Hội nghị Ianta (2-1945)

Hoàn cảnh

Nhanh chóng đánh bại phát xít

Tổ chức lại thế giới

Phân chia thành quả chiến thắng

Nội dung hội nghị

Tiêu diệt tận gốc phát xít Đức, Nhật

Thành lập liên hợp quốc (25 đến 26/6/1945)

Mục đích

  •     Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
  •     Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành sự hợp tác quốc tế giữa các nước.

Nguyên tắc

  • Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc
  • Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước
  • Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào
  • Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
  • Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn

Các cơ quan

  • Đại hộ đồng
  • Hội đồng Bảo an
  • Ban thứ ký

Thoả thuận đóng quan và giải giáp phát xít

Hình thành hai hệ thống thế giới

Nước Đức

Tây Đức

- Tháng 12/1946, Mĩ và Anh đã tiến hành việc hợp nhất hai khu vực chiếm đóng của mình nắm chia cắt lâu dài nước Đức
- Tháng 6/1949, Mĩ - Anh - Pháp đã lập Nhà nước Cộng hòa Liên Bbang (CHLB) Đức

Đông Đức

Với sự giúp đỡ Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Đức vào tháng 10 - 1949

Đông âu: Liên xô và các nước Đông Âu

➙ Hệ thống Xã hội chủ nghĩa

Tây Âu: Mĩ và các nước Tây Âu

➙ Hệ thống Tư bản chủ nghĩa

➜ Xem chi tiết các kiến thức lịch sử 12 bài 1