Bài 1.57 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Bài 1.57 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tính giá trị của biểu thức: 21.[ ( 1245 + 987) : 23 – 15.12 ] + 21

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài tập cuối chương I trang 28

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 1.57 trang 28 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 1.57 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức:

21.[ ( 1245 + 987) : 23 – 15.12 ] + 21

Giải

Hướng dẫn: Các em tính từng bước theo thứ tự thực hiện của các phép tính.

21.[ ( 1245 + 987) : 23 – 15.12 ] + 21

= 21.(2 232 : 8 - 180) + 21

= 21.(279 - 180) + 21

= 21.99 + 21

= 21. 99 + 21. 1

= 21. (99 + 1)

= 21 . 100

= 2 100.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 1.57 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM