Bài 1.15 trang 14 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải bài 1.15 trang 14 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau: M = {x ∈ ℕ | 10 ≤ x < 15}

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống]

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 1.15 trang 14 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 1.15 trang 14 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) M = {\(x ∈ ℕ | 10 ≤ x < 15\)}

b) K = {x ∈ ℕ* | x ≤ 3}

c) L = {x ∈ ℕ | x ≤ 3}

Trả lời: 

a) M = {\(x ∈ ℕ | 10 ≤ x < 15\)}

x ∈ M nên x là số tự nhiên thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 15 do đó x là: 10; 11; 12; 13; 14

=> M = {10; 11; 12; 13; 14}.

b) K = {x ∈ ℕ* | x ≤ 3}

x ∈ K nên x là các số tự nhiên khác 0 (do x ∈ ) thỏa mãn x ≤ 3, do đó x là: 1; 2; 3

=> K = {1; 2; 3}.

c) L = {x ∈ ℕ | x ≤ 3}

x  ∈ L nên x là số tự nhiên thỏa mãn x ≤ 3 nên x là: 0; 1; 2; 3.

=> L = {0; 1; 2; 3}.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập bài 3 SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 1.15 trang 14 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM