Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Bài 4 trang 19 sgk GDCD 9

Bài 4 trang 19 sgk GDCD 9

Đáp án bài 4 trang 19 sách giáo khoa gdcd 9 lập kế hoạch hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các trường khác.........

Bài 3 trang 19 sgk GDCD 9

Bài 3 trang 19 sgk GDCD 9

Đáp án bài 3 trang 19 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 những hoạt động thể hiện tình hữu nghị của nhân dân ta với nhân dân các nước khác

Bài 2 trang 19 sgk GDCD 9

Bài 2 trang 19 sgk GDCD 9

Đáp án bài 2 trang 19 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 cần phải có thái độ vui vẻ, lịch sự đối với người nước ngoài khi họ đến thăm Việt Nam...

Bài 1 trang 19 sgk GDCD 9

Bài 1 trang 19 sgk GDCD 9

Đáp án bài 1 trang 19 sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 Viết thư kêu gọi hoà bình, phản đối chiến tranh