Ancol metylic có công thức là

Xuất bản: 28/05/2020 - Cập nhật: 01/06/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi công thức của ancol metylic là gì và nhắc lại các kiến thức liên quan tới ancol cũng như các dạng bài tập thường gặp.

Ancol metylic có công thức là

A. \(C_2H_5OH\)

B. \(C_3H_7OH\)

C. \(CH_3OH\)

D. \(C_4H_9OH\)

Trả lời

C. \(CH_3OH\) là công thức cấu tạo của ancol metylic

Ancol metylic có một nhóm -OH trong phân tử.

Metyl nghĩa là mạch chính có 1 C.

=> Vậy ancol metylic là \(CH_3OH\) . Chọn đáp án C

Danh pháp ancol - Cách gọi tên ancol

Có hai cách gọi tên ancol là theo tên thông thường (theo gốc chức) và tên thay thế (tên IUPAC)

  • Tên thông thường: Tên gọi = ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic.
  • Tên thay thế: Tên gọi= tên hiđrocacbon tương ứng mạch chính + chỉ số vị trí nhóm OH + ol

Ví dụ

Tên thông thườngTên IUPACBậc của các ancol
CH3CH2CH2CH2OHAncol butanoicButan-1- ol1
CH3CH(OH)CH2CH3Ancol sec-butanoicButan - 2- ol2
(CH3)3COHAncol tert-butanoic1,1-đimetyletan-1-ol3
(CH3)2CHCH2CH2OHAncol iso-pentanoic3-metyl butan-1-ol1
CH2=CH-CH2OHAncol anlylicProp-2-en-1-ol1

Câu hỏi thường gặp về ancol metylic

1. Ancol metylic + na

Trả lời: \(2CH_3OH + 2Na \rightarrow 2CH_3ONa +H_2\)

2. Ancol metylic + naoh

Trả lời: \(CH_3OH + NaOH \rightarrow CH_3ONa +H_2O\)

3. Ancol metylic + cuo

Trả lời: \(CH_3OH + CuO \rightarrow HCHO + Cu + H_2O\)

4. Ancol metylic + axit axetic

\(CH_3COOH + CH_3OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_3 + H_2O\)

5. Ancol metylic + axit propionic

\(C_2H_5COOH + CH_3OH \rightleftharpoons C_2H_5COOCH_3 + H_2O\)

Trên đây là đáp án cho câu hỏi ancol metylic có công thức là gì và các cách gọi tên ancol. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM