A là hợp chất có công thức C7H8O2

A là hợp chất có công thức C7H8O2 , chỉ ra công thức cấu tạo thu gọn của A dựa trên các dữ liệu được cung cấp trong đề bài bên dưới.

A là hợp chất có công thức C₇H₈O₂. A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH cần dùng để trung hòa cũng lượng A trên. Chỉ ra công thức cấu tạo thu gọn của A

A. CH₃C₆H₃(OH)₂

B. C₆H₇COOH

C. HOC6H₄CH₂OH

D. CH₃OC₆H₄OH

Đáp án: C. HOC₆H4CH₂OH

Công thức cấu tạo thu gọn của A là HOC₆H₄CH₂OH

Giải thích

X tác dụng được với Na và NaOH → X có chứa OH, và có ít nhất 1 OH gắn vào vòng benzen.

Lại có số mol H2 bằng số mol NaOH cần dùng để trung hòa → X có chứa 1OH gắn vào vòng benzen và 1 OH gắn vào C no → X là HO-C₆H₅-CH₂OH.

HO-C₆H₅-CH₂OH + Na → NaO-C₆H₅-CH₂ONa + H₂.

HO-C₆H₅-CH₂OH + NaOH → NaO-C₆H₅-CH₂OH + H₂O.

Câu hỏi liên quan

1. Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C. 3

Có 3 hợp chất hữu cơ C₇H₈O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH

Xem giải thích đáp án câu 1 chi tiết tại đâyCó bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH

2. A là hợp chất hữu cơ công thức phân tử là C7H8O2. A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2. Vậy A thuộc loại hợp chất nào dưới đây ?

A. Đi phenol.

B. Axit cacboxylic

C. Este của phenol.

D. A, C đều đúng

Đáp án: D. A, C đều đúng

Giải thích

A 2 nhóm phenol mỗi nhóm tác dụng với 1 NaOH nên có tỉ lệ 1:2 => thỏa mãn

B axit thì chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 vì chỉ có 2 Oxi => 1 nhóm –COOH => loại

C este của phenol HCOOC₆H₅+ 2NaOH -> C₆H₅ONa + HCOONa + H2O => thỏa mãn.

3. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O, phản ứng với dung dịch NaOH tạo muối. Nhận xét nào sau đây đúng với X?

A. Chất X được tạo ra khi cho benzen tác dụng với oxi

B. Chất X làm mất màu dung dịch Brom

C. Chất X bị oxi hóa bởi CuO tạo ra anđehit

D. Chất X tan tốt trong nước.

Đáp án: D. Chất X tan tốt trong nước.

Giải thích

X: C₇H₈O có độ bất bão hòa k = 4

X + NaOH \(→\) muối => X có vòng benzen có nhóm –OH gắn trực tiếp vào vòng.

A. Sai benzen chỉ cháy trong oxi tạo CO₂ và H₂O

B. Sai vì các chất này không làm mất màu dung dịch Br₂

C. Sai vì đây là các ancol bậc 2, bị oxi hóa tạo ra xeton

D. Đúng vì 3 chất này đều có liên kết hiđro nên tan tốt trong nước

Trên đây đáp án cho câu hỏi A là hợp chất có công thức C7H8O2 . A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH cần dùng để trung hòa cũng lượng A trên. Chỉ ra công thức cấu tạo thu gọn của A và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM