Unit 1 lớp 10 Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10)

Xuất bản: 09/09/2020 - Tác giả:

Unit 1 lớp 10 Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10) kèm hướng dẫn dịch và trả lời giúp em giải bài tập tiếng anh 10

Gợi ý giải bài tập Project Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

1. Do a survey. Find out...(Làm khảo sát. Tìm ra...)

• how many classmates live in a nuclear family and how many live in an extended family;

• how many classmates have both parents working;

• how many classmates spend at least one hour a day doing housework;

• how many classmates have parents who spend at least one hour a day helping them with their homework;

• what your classmates think the ideal family is like;

Hướng dẫn dịch:

• bao nhiêu bạn trong lớp sống trong một gia đình nhỏ gồm ba mẹ và con cái cùng sống và bao nhiêu bạn sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống;

• bao nhiêu bạn trong lớp có cả ba mẹ đều đi làm;

• bao nhiêu bạn trong lớp bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày đế làm việc nhà;

• bao nhiêu bạn trong lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà;

• Các bạn trong lớp nghĩ gia đình lý tưởng là giống thế nào;

Gợi ý trả lời:

• 20 students live in a nuclear family and 25 students live in an extended family. (20 học sinh sống trong gia đình nhỏ gồm ba mẹ và con cái chung sống và 25 học sinh sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống. )

• 40 students have both parents working. (40 học sinh có cả ba mẹ đều đi làm. )

• 45 students spend at least one hour a day doing housework. (45 học sinh bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để làm việc nhà. )

• 5 students have parents spend at least one hous a day helping them with their homework. (5 học sinh lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà. )

• My classmates think the ideal family is that parents both work to share the financial burden and do the household duties together. (Bạn cùng lớp tôi cho rằng gia đình lý tưởng là ba mẹ cùng làm việc và cùng chia sẻ công việc nhà.)

Xem thêm: Đoạn văn bằng tiếng anh về việc chia sẻ công việc nhà trong gia đình

2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class

(Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả bạn tìm được và chuẩn bị trình bày với cả lớp.)

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM