Tuần 5

Chính tả (Nghe - viết) lớp 2 tuần 5

Chính tả (Nghe - viết) lớp 2 tuần 5

Hướng dẫn soạn bài chính tả nghe - viết Cái trống trường em tuần 5, giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 sách giáo khoa tiếng việt 2 về cách nhận biết từ theo vần

Tập đọc: Cái trống trường em

Tập đọc: Cái trống trường em

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 bài Tập đọc Cái trống trường em trang 45 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1. Qua bài thơ các em sẽ hiểu được tình bạn thân thiết và tình yêu thương trường học

Tập đọc: Mục lục sách

Tập đọc: Mục lục sách

Hướng dẫn soạn bài Tập đọc Mục lục sách trang 43 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 1. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK