Tuần 35 ôn tập cuối học kỳ II Tiết 5: giải bài tập trang 141

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Câu hỏi: Nghe và kể lại chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng

Đáp Án:

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì?

- Chú lính được cấp ngựa đế đi làm một công việc gấp.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào?

- Chú sử dụng con ngựa theo cách sau: chú không cưỡi mà cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy và chạy theo sau nó.

c) Vì sao chú cho rằng chạy như thế nhanh hơn cưỡi ngựa?

- Khi nhiều người ngạc nhiên hỏi chú sao không cưỡi ngựa thì chú trả lời là chạy bộ cỏ sáu cẳng nhất định phải nhanh hơn là cưỡi ngựa chỉ có bốn cẳng.

Tuần 35 ôn tập cuối học kỳ II Tiết 5: giải bài tập trang 141 Tiếng Việt 3
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X