Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Tuần 35 ôn tập cuối học kỳ II Tiết 4: giải bài tập trang 141

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Câu hỏi: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi

Đáp Án:

a) Trong bài thơ đó, mỗi con vật được nhân hoá nhờ các từ ngữ nào?

- Trong bài thơ đó, mỗi con vật được dùng các từ ngữ sau để nhân hoá:

Cua Càng: thổi xôi, đi hội, cõng nồi

Tép: được gọi là cái tép, đỏ mắt, nhóm lửa, chép miệng: xong!

Ốc: được gọi là cậu ốc, vặn mình, pha trà

Tôm: chú tôm, lật đật, đi chợ, dắt tay bà Còng

Sam: bà Sam, dựng nhà

Còng: bà Còng

Dã tràng: ông dã tràng, rụng hai răng, khen xôi dẻo

b) Em thích hình ảnh nào?

- Tuỳ các em chọn hình ảnh mà mình thích nhất.

Ví dụ: Em thích hình ảnh:

Cua Càng đi hội Cõng nồi trên lưng Vừa đi vừa thổi Mùi xôi thơm lừng

Vì hình ảnh này tả được con cua có cái mai trên lưng (giống như cái nồi) và vừa đi vừa làm những bong bóng nước sủi ra (giống nhu một nồi cơm đang sôi). Tác giả đã dùng trí sáng tạo để viết ru một hình ảnh thật ngộ nghĩnh và lí thú.

 

Tuần 35 ôn tập cuối học kỳ II Tiết 4: giải bài tập trang 141 Tiếng Việt 3
 

doctailieu.com
Back to top