Trang 45 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 17/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 1 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a)      \(\frac{5}{{16}};\,\,\,\, - \frac{7}{{50}};\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}};\,\,\,\,\frac{9}{{200}}.\)

b)      \(\frac{1}{7};\,\,\,\frac{1}{{11}};\,\,\,\,\frac{3}{{13}};\,\,\, - \frac{5}{{12}}\).

Bài giải

a. \(\frac{5}{{16}} = 0,3125;\,\,\,\, - \frac{7}{{50}} =  - 0,14;\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}} = 0,275;\,\,\,\,\frac{9}{{200}} = 0,045.\)

b. \(\frac{1}{7} = 0,142...;\,\,\,\frac{1}{{11}} = 0,(09);\,\,\,\,\frac{3}{{13}} = 0,2307...;\,\,\, - \frac{5}{{12}} = -0,41\left( 6 \right)\).

Bài 2 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

Bài giải

Ta có: 3,4(24) = 3,4242424….. và 3,(42)=3,4242424….

Vậy hai số đã cho bằng nhau.

Chú ý: a,b(cb) = a,(bc).

Bài 3 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Tính:

\(\sqrt {91} ;\,\,\,\sqrt {49} ;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}} ;\,\,\,\sqrt {{{\left( { - 4} \right)}^2}} \).

Bài giải

\(\sqrt {91}  \approx 9,54;\,\,\,\sqrt {49}  = 7;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}}  = 12;\,\,\,\sqrt {{{\left( { - 4} \right)}^2}}  = 4\).

Bài 4 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

\(\begin{array}{l}a)\,\sqrt 9  \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\sqrt 5  \in \mathbb{R};\,\,\,\\c)\,\frac{{11}}{9} \notin \mathbb{R};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,\, - \sqrt 7  \in \mathbb{R}.\end{array}\)

Bài giải

a)      Đúng. Do \(\sqrt 9  = 3 = \frac{3}{1} \in \mathbb{Q}\) nên \(\sqrt 9  \in \mathbb{Q}\)

b)      Đúng. \(\sqrt 5  = 2,236...\) là số vô tỉ nên \(\sqrt 5  \in \mathbb{R}\)

c)      Sai. \(\frac{{11}}{9}\) là số hữu tỉ nên \(\frac{{11}}{9} \in \mathbb{R}\)

d)      Đúng. \( - \sqrt 7 \) là số vô tỉ nên \( - \sqrt 7  \in \mathbb{R}\)

Bài 5 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Tìm x, biết: \({\left( {x - 5} \right)^2} = 64\).

Bài giải

\({\left( {x - 5} \right)^2} = 64 \Leftrightarrow {\left( {x - 5} \right)^2} = {8^2} \Leftrightarrow \left[ {_{x - 5 =  - 8}^{x - 5 = 8}} \right. \Leftrightarrow \left[ {_{x =  - 3}^{x = 13}} \right.\)

Vậy \(x \in \left\{ {13; - 3} \right\}\)

Bài 6 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Bài giải

Khi làm tròn dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 đến hàng nghìn ta được 8 993 000 người.

Bài 7 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: \(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}}\) theo hai cách như sau:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Bài giải

Cách 1:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = \frac{{54,1.7}}{{26,2}} = 14,454... \approx 14,5\)

Cách 2:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = 14,381... \approx 14,4\)

Chú ý:

Kết quả tính theo 2 cách có thể chênh lệch, tùy thuộc vào cách làm tròn

Bài 8 trang 45 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kì 1 như sau:

Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9;

Điểm đánh giá giữa kì: 7;

Điểm đánh giá cuối kì: 10.

Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Bài giải

Điểm trung bình đánh giá thường xuyên là: \(\frac{{6 + 8 + 8 + 9}}{4} = 7,75\).

Điểm trung bình môn Toán của Bích là: \(\frac{{7,75.1 + 7.2 + 10.3}}{6} = 8,625 \approx 8,6\).

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 45 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Chân trời sáng tạo bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM