Trong Word, muốn chèn thêm cột đã chọn trong Table, ta thực hiện:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 16/05/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong Word, muốn chèn thêm cột đã chọn trong Table, ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

  • Trong Word 2003, muốn chèn thêm cột đã chọn trong Table, ta thực hiện lần lượt các thao tác sau: Table - Insert - Columns to the Left hoặc Columns to the Right.
  • Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, muốn chèn thêm cột đã chọn trong Table, ta thực hiện lần lượt các thao tác sau: Layout - Rows&Column - Insert Left hoặc Insert Right.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X