Trong Windows Explorer, bấm Ctrl + A chỉ có tác dụng trên cửa sổ:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong Windows Explorer, bấm Ctrl + A chỉ có tác dụng trên cửa sổ:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong một cửa sổ tệp hồ sơ, bấm Ctrl + A là để:

Trong một cửa sổ tệp hồ sơ, bấm Ctrl + A (Ctrl A) là để: chọn tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó.

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X