Trong các biển dưới đây biển nào là biển Hết mọi lệnh cấm?

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

Trong các biển dưới đây biển nào là biển Hết mọi lệnh cấm”? B. Biển 2. Trắc hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Biển 1 là biển báo hết tốc độ tối đa. Biển 2 là biển báo 'hết mọi lệnh cấm'. Biển 3 là biển báo hết tốc độ tối thiểu.
Trong các biển dưới đây biển nào là biển Hết mọi lệnh cấm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm bằng lái nghiệp mới nhất

X