Lý thuyết bằng lái hạng B2, C, D, E - đề 2 (Có đáp án - 2020)

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe hạng B2, C, D, E đề 2 gồm 30 câu hỏi có đáp án mới nhất 2020 giúp bạn luyện thi.

Câu 1. Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này? D. Không được dừng. Trắc hình ảnh
Câu 2. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? B. Xe của bạn. Trắc nghiệm môn hình ảnh
Câu 3. Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây? A. Hướng 1. Trắc hình ảnh
Câu 4. Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? C. Giảm tốc độ và đi thẳng qua ngã hình ảnh
Câu 5. Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, hình ảnh
Câu 6. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
Câu 7. Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao thông đường bộ?
Câu 8. Hành vi vận chuyển đồ vật cồng kềnh bằng xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được phép hay không?
Câu 9. Người có giấy phép lái xe hạng FE được điểu khiển các loại xe nào dưới đây?
Câu 10. Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?
Câu 11. Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây?
Câu 12. Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?
Câu 13. Tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt quyền ưu tiên thuộc về loại phương tiện nào dưới đây?
Câu 14. Khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, bạn phải xử lý theo thứ tự như thế nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?
Câu 15. Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây?
Câu 16. Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?
Câu 17. Khi vào số để khởi hành xe ô tô có số tự động, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?
Câu 18. Khi lái xe ô tô trên mặt đường có nhiều “ổ gà”, người lái xe phải thực hiện thao tác như thế nào để đảm bảo an toàn?
Câu 19. Kỹ thuật cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển xe mô tô đi trên đường gồ ghề như thế nào trong các trường hợp dưới đây?
Câu 20. Hãy nêu công dụng ly hợp (côn) của xe ô tô?
Câu 21. Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của xe ô tô?
Câu 22. Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các hình ảnh
Câu 23. Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu? A. Biển 1 và 2. Trắc nghiệm môn Trắc nghiệm hình ảnh
Câu 24. Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng? A. Biển 1. Trắc nghiệm môn Trắc hình ảnh
Câu 25. Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không? A. Không được phép. Trắc hình ảnh
Câu 26. Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt? B. Biển 1 và 3. Trắc nghiệm hình ảnh
Câu 27. Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Biển nào chỉ dẫn Được ưu tiên qua đường hẹp”? C. Biển 3. Trắc nghiệm môn Trắc hình ảnh
Câu 28. Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn? B. Biển 2. hình ảnh
Câu 29. Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng hình ảnh
Câu 30. Biển số 1 có ý nghĩa gì?

Biển số 1 có ý nghĩa gì? A. Biển chỉ dẫn hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực. hình ảnh

đáp án Lý thuyết bằng lái hạng B2, C, D, E - đề 2 (Có đáp án - 2020)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16C
Câu 2BCâu 17A
Câu 3ACâu 18A
Câu 4CCâu 19A
Câu 5BCâu 20B
Câu 6CCâu 21A
Câu 7CCâu 22A
Câu 8ACâu 23A
Câu 9ACâu 24A
Câu 10BCâu 25A
Câu 11ACâu 26B
Câu 12ACâu 27C
Câu 13CCâu 28B
Câu 14CCâu 29C
Câu 15BCâu 30A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X