TRAFFIC RULESIt's estimated that thousands of people lose their lives each year

23/11/2020 692

Câu Hỏi:
TRAFFIC RULES
It's estimated that thousands of people lose their lives each year in Vietnam because of road traffic accidents. In order to decrease the number of traffic crashes, it's essential to know and obey traffic rules. Here are some of them.
For pedestrians
Walk on the right-hand side of the road if there is no pavement.
Cross the road at the zebra crossing or pedestrian bridge.
Look around and listen for traffic before crossing.
Don't run when crossing the road.
For cyclists
Ride in a bicycle lane or on the right-hand side of a single lane road.
Ride to the right of any oncoming vehicle.
Use a hand signal before you turn.
Don't ride in a row of two, three or more.
Don't lead an animal or hold on to a moving vehicle while riding a bicycle.
For motorists and drivers
Only drive when you are at least 18 years old and have a driving licence.
Ride or drive within the speed limit.
Do not park near or at any zebra crossing, on a footpath, or near a traffic light.
Give a signal before turning or changing lanes. Use your horn to alert others.
Keep a safe distance between you and other vehicles.
Slow down when you are near any intersections.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: It's estimated that thousands of people lose their lives each year in Vietnam because of road traffic accidents.
Tai nạn giao thông gây ra hàng ngàn cái chết ở Việt Nam mỗi năm
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Thông tin: Walk on the right-hand side of the road if there is no pavement.
Người đi bộ phải đi bên lề trái đường
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Người đi bộ được phép nghe nhạc khi sang đường
Thông tin: Không có thông tin trong bài.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Người đi xe đạp nên sử dụng còi trước khi rẽ
Thông tin: For cyclists: Use a hand signal before you turn.
Đối với người đi xe đạp: Sử dụng tín hiệu tay trước khi bạn rẽ.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Bạn được phép lái xe nếu dủ 17 tuổi
Thông tin: Only drive when you are at least 18 years old and have a driving licence.
Chỉ lái xe khi bạn ít nhất 18 tuổi và có bằng lái xe.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Lái xe dàn hàng ba không được cho phép
Thông tin: Don't ride in a row of two, three or more.
Đừng đi trong một hàng hai, ba hoặc nhiều hơn.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Thông tin: Thông tin không có trong bài.
Dịch nghĩa: Bạn sẽ bị phạt nếu đi hoặc lái xe nhanh hơn tốc độ cho phép
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Bạn không nên đỗ xe ở lối đi bộ
Thông tin: Do not park near or at any zebra crossing, on a footpath, or near a traffic light.
Không đỗ xe gần hoặc tại bất kỳ giải phân cách nào, trên lối đi bộ hoặc gần đèn giao thông.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Bạn phải giữ khoảng cách 20m giữa bạn và các phương tiện khác
Thông tin: Thông tin không có trong bài.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giảm tốc độ khi đến gần ngã tư là cần thiết
Thông tin: Slow down when you are near any intersections.
Hãy chậm lại khi bạn ở gần bất kỳ ngã tư nào.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X