Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sử dụng chương trình Windows Explorer của Windows để quản lí các tệp và thư mục.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện: File -> New, sau đó chọn Folder.

Windows: Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo một thư mục mới trên màn hình desktop thì:

Windows: Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo một thư mục mới trên màn hình desktop thì: ta kích chuột phải tại vùng trống trên màn hình nền => Chọn New => Chọn Folder, sau đógõ tên thư mục và nhấn phím Enter để hoàn thành tạo một thư mục mới.

Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta thực hiện:

Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta có thể thực hiện một trong 2 cách:
- Nhắp phải vào biểu tượng --> Rename --> gõ tên mới --> Enter.
- Nhắp chọn đối tượng --> F2 --> gõ tên mới --> Enter.

Trong Windows 7, làm thế nào để chia sẻ thư mục trên mạng LAN?

Trong Windows 7, để chia sẻ thư mục trên mạng LAN ta nhấp phải chuột lên thư mục muốn chia sẻ, chọn Share with.

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X