She will never make those stupid mistakes again, won't she?

24/11/2020 46

Câu Hỏi:
She will never make those stupid mistakes again, won't she?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giải thích: Vế trước mang nghĩa phủ định (will never) nên câu hỏi đuôi phải ở dạng khẳng định
Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm ngu ngốc đó nữa, phải không?

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X