She is going to visit Halong bay __________ seven days.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
She is going to visit Halong bay __________ seven days.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

for + khoảng thời gian: trong bao lâu

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X