Is there________ rice left?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Is there________ rice left?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tạm dịch: Còn thừa ít gạo nào không?

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X