Is she a friend of ……….?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Is she a friend of ……….?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chỗ trống đứng sau từ “of” nên cần điền đại từ sở hữu là “yours”

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X