If you need to keep fit, then why not take on a sport such as badminton or

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

If you need to keep fit, then why not take on a sport such as badminton or tennis?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: on => up
Giải thích: cấu trúc "take up a sport": bắt đầu chơi một môn thể thao
Tạm dịch: Nếu bạn cần giữ dáng thì tại sao không tham gia một môn thể thao như cầu lông hoặc quần vợt?

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X