When precipitation occurs, some of it evaporates, some runs off the surface it

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Tìm lỗi sai trong câu:
When precipitation occurs, some of it evaporates, some runs off the surface it strikes, and some sinking into the ground.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

When precipitation occurs, some of it evaporates, some runs off the surface it strikes, and some sinking into the ground.
Sửa lại: sinking => sinks
Giải thích:
Cấu trúc song song, 2 vế trước động từ đều chia ở dạng thức thời hiện tại đơn nên "sinking" phải được chuyển thành "sinks".

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X