If I were offered the job, I think I ____________ it.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

If I were offered the job, I think I ____________ it.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Câu điều kiện loại 2 đưa ra giả thiết trái ngược với hiện tại, MĐ ĐK chia thì QK giả định, MĐ chính có dạng would/could do st. To be chia là were mọi chủ ngữ .Chọn C
Các đáp án còn lại không đúng về cấu trúc ngữ pháp
Dịch nghĩa: Nếu tôi mà được mời công việc đó thì tôi nghĩ tôi sẽ nhận nó

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X