Trắc nghiệm Sử 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Trắc nghiệm Sử 8 bài 8 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 8 sử 8 sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?
Câu 2. Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật là ai?
Câu 3. Phát minh của ai đã đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật?
Câu 4. Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?
Câu 5. Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
Câu 6. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
Câu 7. Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?
Câu 8. Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?
Câu 9. Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?
Câu 10. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?

đáp án Trắc nghiệm Sử 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3ACâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X