Trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe máy A2 - Đề số 12

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe máy A2 bộ đề số 12 gồm 25 câu hỏi có đáp án mới nhất 2020 giúp bạn ôn tập.

Câu 1. “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào dưới đây?
Câu 2. Hành vi vượt xe tại các vị trí có tầm nhìn hạn chế, đường vòng, đầu dốc có bị nghiêm cấm hay không?
Câu 3. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang, vác vật cồng kềnh hay không?
Câu 4. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao hình ảnh
Câu 5. Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?
Câu 6. Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?
Câu 7. Tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt quyền ưu tiên thuộc về loại phương tiện nào dưới đây?
Câu 8. Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây?
Câu 9. Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?
Câu 10. Khi điều khiển xe mô tô quay đầu người lái xe cần thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn?
Câu 11. Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào? D. Cả ba biển. Trắc nghiệm hình ảnh
Câu 12. Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

<#>
Câu 13. Biển nào cấm máy kéo?

Biển nào cấm máy kéo? C. Biển 2 và 3. Trắc nghiệm môn Trắc nghiệm bằng lái Hướng hình ảnh
Câu 14. Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

<#>
Câu 15. Các biển này có ý nghĩa gì?

Các biển này có ý nghĩa gì? C. Để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không hình ảnh
Câu 16. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu Giao nhau với đường hai chiều”? B. Biển 2. Trắc nghiệm môn hình ảnh
Câu 17. Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

Biển nào sau đây là biển Dốc xuống nguy hiểm”? A. Biển 1. Trắc nghiệm môn Trắc hình ảnh
Câu 18. Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

Biển nào báo hiệu Hướng đi thẳng phải theo”? A. Biển 1. Trắc nghiệm môn Trắc hình ảnh
Câu 19. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường? B. Biển 2. Trắc hình ảnh
Câu 20. Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để hình ảnh
Câu 21. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? B. Xe cứu thương. Trắc nghiệm hình ảnh
Câu 22. Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông? A. Cả 2 xe đều đúng. Trắc nghiệm môn Trắc hình ảnh
Câu 23. Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? B. Xe hình ảnh
Câu 24. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông? B. Xe hình ảnh
Câu 25. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? B. Xe tải, xe hình ảnh

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe máy A2 - Đề số 12

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 14 A
Câu 2 C Câu 15 C
Câu 3 B Câu 16 B
Câu 4 D Câu 17 A
Câu 5 A Câu 18 A
Câu 6 A Câu 19 B
Câu 7 C Câu 20 A
Câu 8 D Câu 21 B
Câu 9 C Câu 22 A
Câu 10 D Câu 23 B
Câu 11 D Câu 24 B
Câu 12 B Câu 25 B
Câu 13 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X