Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?

Tổ hợp phím nóng Ctrl Shift = có chức năng bật hoặc tắt chỉ số dưới.
Ví dụ: Để thiết lập chỉ số dưới cho biểu thức: $C = 2x_1+x_2$, chúng ta sẽ bấm các phím lần lượt như sau:
C = 2x (Ctrl shift =) 1 (Ctrl shift =) + x (Ctrl shift =) 2

Sau khi chọn một đoạn văn bản, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + A dùng để:

Chuyển thành chữ hoa tất cả các ký tự trong đoạn văn bản đó

Tại vị trí con trỏ, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + Home là để:

Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến đầu tư liệu

Tại vị trí con trỏ, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + End là để:

Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến cuối tư liệu

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X