Trả lời câu hỏi trang 60 SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi trang 60, Bài 29: Tiết kiệm nước, sách giáo khoa Khoa học 4
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Chỉ ra những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước.

những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước

Trả lời

-    Những việc nên làm: Hình 1, 3, 6.

-    Những việc không nên làm: Hình 2, 4, 6.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM