Câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK Sinh 10

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK Sinh học lớp 10: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào?
Mục lục nội dung

Đề bài

Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào?

Lời giải

Đáp án câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK Sinh 10

Sinh vật có các đặc trưng sống mà vật vô sinh không có:

- Trao đổi chất và năng lượng

- Cảm ứng

- Sinh trưởng và phát triển

- Sinh sản

- Tự điều chỉnh

>> Tham khảo thêm: Đáp án câu hỏi thảo luận 2 trang 6 SGK Sinh 10

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X