Câu hỏi thảo luận 2 trang 6 SGK Sinh 10

Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 6 SGK Sinh học lớp 10: Quan sát hình 1 và giải thích các khái niệm cơ bản về mô, cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
Mục lục nội dung

Đề bài

Quan sát hình 1 và giải thích các khái niệm cơ bản: Mô, cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

Xem thêmCâu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK Sinh 10

Câu hỏi thảo luận 2 trang 6 sgk sinh 10


Lời giải

Đáp án câu hỏi thảo luận 2 trang 6 SGK Sinh 10

- Mô: Là tập hợp các tế bào có cùng cấu trúc, cùng phối hợp với nhau thực hiện các chức năng nhất định

- Cơ quan là tập hợp các mô, nhiều cơ quan kết hợp tạo thành các hệ cơ quan.

- Cơ thể là tập hợp các cơ quan, hệ cơ quan và có thể tồn tại độc lập và có đầy đủ các đặc trưng sống.

- Quần thể là 1 nhóm cá thể cùng loài cùng sinh sống trong 1sinh cảnh, 1 khoảng thời gian xác định, các cá thể của quần thể có thể giao phối với nhau để tạo ra thế hệ sau.

- Quần xã là tập hợp nhiều quần thể khác loài cung chung sống trong 1 sinh cảnh, 1 khoảng thời gian xác định.

- Hệ sinh thái: Bao gồm các quần xã và sinh cảnh.

Đáp án bài tập tiếp theoGiải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 10

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X